23/01/14 Agencija za menadžment u zgradama
Image courtesy of Maior Domus doo

Svaka mlada kompanija želi da menja svet, da popravlja i unapređuje stvari oko sebe. Tako je i sa Maior Domus doo agencijom za održavanje zgrada.

Njihov google stil kompanije, gde se svi zaposleni stalno kreću, komuniciraju i stalno su na nogama, ne može da ugrozi interfonski sistem koji stalno zaključava ulaza vrata. Njihova tajna loznika im omogućuje da se još brže kreću i sve stignu.

Kada neko zazvoni, a ne po tajnoj lozinci, onda se svi pripremaju za dolazak novog klijenta ili šefa.


informacije:

reference: