Način povezivanja zavisi od modela vašeg interfona. Postoje tri vrste sistema na kojima radi TASTER KLJUC ™ : dvožični, petožični, impulsni i nepodržavani sistem. U Beogradu su najčešći Urmet petožični i impulsni, u Novom Sadu Videx i Bitron dvožični, a jedino je TCS nepodržan sistem, ali se retko ugrađuje.

Može se desiti da u okviru istog proizvođača tj. istog izgleda slušalice postoje dvožični, impulsni i petožični sistemi (npr urmet). Dvožični se lako prepoznaje tako što se prilikom pritiska tastera za otključavanje prekida zvuk u slušalici, dok se kod, impulsnog i petožičnog sistema može pričati tokom otključavanja brave.
Impulsni sistem je petožično (ponekad četvorožično) povezivanje za koji je karakteristično tonsko zvono, a razlikuje se i po tome što se koristi jednosmerna (DC) struja za slanje signala za otključavanje brave, za razliku od petožičnog sistema gde se tasterom za otključavanje vrata spaja naizmenična (AC) struja. Ukoliko ne možete da odredite da li je AC ili DC na provodniku za bravu, onda prvo stavite kratkospojnik na petožični model pa isprobajte otključavanje. Ukoliko se brava drži otključana stalno (i posle isteka od 5 sekundi, kada bi trebalo da prestane otključavanje) onda prebacite kratko spojnik na impulsno. Nemojte spajati impulsno podešen taster ključ na petožični sistem jer može doći do pregoveranja zaštitne diode.
Spajanje na provodnike kod petožičnog i impulsnog sistema se vrši po sledećem redosledu:crni provodnik na GND(zajednička) od interfona, crveni provodnik na zvono od interfona, zeleni provodnik na vrata od interfona. Dvožični sistem je specifičan jer je spajanje inverzno: crveni provodnik se spaja na GND (zajednička) dok se crni provodnik spaja na zvono. Najbolje je da pronađete vaš model na slikama iznad, ili da nam pošaljete sliku vašeg interfona (spolja i iznutra) pa ćemo dopuniti ovu listu.
Ukoliko želite da ceo uređaj TASTER KLJUC stoji unutar interfonskog aparata onda ga možete izvaditi iz kutije i spojiti žuti provodnik na slobodan taster preko kojeg ćete zadavati tajne lozinke. PAŽNJA! Žuti provodnik je spojen direktno na mikrokontroler koji radi na 3V tako da ako spojite žuti provodnik na bilo koji napon veći od toga, doći će do kvara na mikrokontroleru. Zbog toga spajati žuti provodnik isključuvo na slobodan taster. Zabranjeno je spajati žuti provodnik na slobodan taster kod dvožičnog sistema gde je interfonski aparat prepravljen sa petožičnog sistema tj. kod onih interfonskih aparata kod kojih tasteri imaju zajednički provodnik (npr. prepravljeni elvox dvožični).

informacije:

reference: